طعم بی رنگی میدهم این روزها ...

میدونم الان داری بهم میگی دلت از آدم هام، از بنده هام میگیره اونوقت میای پیش من گلایه میکنی؟

آخه بنده من! فکر کن کمی فکر کن ببین خودت مسبب نبودی تا دلت رو بشکنند؟

- - -

خدای مهربان من

من خودم مسبب همه گرفتاری هام هستم

خودم مسبب این اشکهای روی گونه هام هستم

اما چرا باید به دلم جنس سادگی داده باشی؟

- - -

دیشب بعداز مدت ها ...

- - -

تقصیر هیچکس نیست

این منم که مزه بیرنگی گرفته ام این روزها ...

 - - -

آدم در دوستی حساب عاطفی باز می کند  روی دوستان، دلت می گیرد وقتی تو زرد از آب درآیند

حوصله شان که سر می رود، با دلت بازی می کنند، حال آن که تو در بی حوصله­ گی هایت با آنها زندگی کرده ای.

- - -

این روزها روزهای خوبی نبود. چند صفر اضافه شد به هزاران غمی که داشتم...

 - - -

طعم بی رنگی

/ 3 نظر / 13 بازدید
هستی

دختری یاپسر؟

الهه

امیدورام هرچه زودتر همه چی برطرف شه[گل] راستی کژال جون میدونی منم الکترونیک خوندم

الهه

راستی چقدددد اسم وبلاگت قشنگه[قلب][قلب][گل]